Калкулатор: Заплата за екипи

Заплата за екипи

НЕТО: Repeater

Въведената сума е:
Роден(а)
%

Осигуровки за сметка на служителя:

Осигуровки за сметка на работодателя:

БРУТО: Repeater

Въведената сума е:
Роден(а)
%

Осигуровки за сметка на служителя:

Осигуровки за сметка на работодателя:

ОБЩ РАЗХОД

Въведената сума е:
Роден(а)
%

Осигуровки за сметка на служителя:

Осигуровки за сметка на работодателя:

Въведената сума е :

Общо за всички служители:

Изчисти всичко
Anagami Счетодовно обслужване

Споделете калкулатора

За калкулатора за работна заплата за екипи

На тази страница може да изчислите общият бюджет за заплати на неограничен брой служители, като по този начин пресметнете бюджета за цял нов екип или при стартиране на дейност за цяла фирма.

Изчисли с точност индивидуалните заплати:

Видове трудово възнаграждение

  1. Основно: Това е основната заплата, вписана в трудовия договор.
  2. Брутно: Това е сумата от основната заплата и доплащането за стаж.
  3. Нетно: Това е желаната чистата сума за получаване (без аванс или други удръжки от нетната заплата).
  4. Общ разход работодател: В тази сума се включват брутното възнаграждение и осигурителните вноски за сметка на работодателя.