Калкулатор заплата за екипи

Заплата за екипи

НЕТО: Repeater

Въведената сума е:
Роден(а)
%

Осигуровки за сметка на служителя:

Осигуровки за сметка на работодателя:

БРУТО: Repeater

Въведената сума е:
Роден(а)
%

Осигуровки за сметка на служителя:

Осигуровки за сметка на работодателя:

ОБЩ РАЗХОД

Въведената сума е:
Роден(а)
%

Осигуровки за сметка на служителя:

Осигуровки за сметка на работодателя:

Въведената сума е :

Общо за всички служители:

Изчисти всичко

Споделете калкулатора

За калкулатора за работна заплата за екипи

На тази страница може да изчислите общият бюджет за заплати на неограничен брой служители, като по този начин пресметнете бюджета за цял нов екип или при стартиране на дейност за цяла фирма.

Изчисли с точност индивидуалните заплати:

Видове трудово възнаграждение

  1. Основно: Това е основната заплата, вписана в трудовия договор.
  2. Брутно: Това е сумата от основната заплата и доплащането за стаж.
  3. Нетно: Това е желаната чистата сума за получаване (без аванс или други удръжки от нетната заплата).
  4. Общ разход работодател: В тази сума се включват брутното възнаграждение и осигурителните вноски за сметка на работодателя.