Продажна цена – себестойност

Продажна цена – себестойност
%
%

(изчислява необходима себестойност, за да продавате с посочения марж)

(ако няма други общи разходи)
Anagami Счетодовно обслужване

Споделете калкулатора

За калкулатора „Продажна цена – себестойност“

  • На тази страница може да изчислите необходима себестойност, за да продавате с определен марж.
  • Под „себестойност“ за целите на калкулатора се разбират всички разходи по продукта, заедно с другите счетоводни разходи.
  • Стандартно в  термина „счетоводна себестойност“ обикновено не са включени абсолютно всички разходи за бизнеса и те трябва да се прибавят отгоре, за да изчислите финансовият резултат.

ДДС Ставки за България

  • Стандартната 20%
  • Намалена 9%