Марж – продажна цена за артикули

Марж - продажна цена за артикули

Repeater

%
%

(Сума на продажбата без ДДС - корп. данък - дивидент - себестойност) (ако няма други общи разходи)

(ако няма други общи разходи)

Стойности за всички артикули:

(Сума на продажбата без ДДС - корп. данък - дивидент - себестойност) (ако няма други общи разходи)
Anagami Счетодовно обслужване

Споделете калкулатора

За калкулатора „Марж – продажна цена за артикули“

  • На тази страница може да изчислите каква продажна цена трябва да има даден продукт за да се продава с определен марж.
  • Под „себестойност“ за целите на калкулатора се разбират всички разходи по продукта, заедно с другите счетоводни разходи.
  • Стандартно в  термина „счетоводна себестойност“ обикновено не са включени абсолютно всички разходи за бизнеса и те трябва да се прибавят отгоре, за да изчислите финансовият резултат.

ДДС Ставки за България

  • Стандартната 20%
  • Намалена 9%