Калкулатор сума на обезщетение при болничен

Болнични
Броят работни дни, които сте/ще отсъствали/те от работа
Не е нужно да натискате Enter. Кликнете извън полето и сумата ще се изчисли.


Сметка за работник / служител


Сметка за работодател


Изчисти всичко
Anagami Счетодовно обслужване

Споделете калкулатора

За калкулатора

С помощта на този калкулатор може да изчислите какво обезщетение за временна нетрудоспособност ще получите за месеца от вашия работодател.

Как се смята болничен?

От 2024 г.. обезщетението за първите 2 болнични дни е в размер на 70% от дневното ви брутно възнаграждение за текущия месец. To се покрива и изплаща от работодателя ви.
За последващите болнични дни ви се полагат 80% от дневното ви брутно възнаграждение – те се покриват и изплащат от НОИ, отделно.

Обезщетенията за болест се изплащат до 10 работни дни след постъпването в НОИ на коректни данни от лекарите и от осигурителите.