Продажна цена – марж

Продажна цена – марж
%

(ако няма други общи разходи)

(ако няма други общи разходи)
Anagami Счетодовно обслужване

Споделете калкулатора

За калкулатора „Продажна цена – марж“

  • На тази страница може да изчислите с какъв марж продавате при определена себестойност.
  • Под „себестойност“ за целите на калкулатора се разбират всички разходи по продукта, заедно с другите счетоводни разходи.
  • Стандартно в  термина „счетоводна себестойност“ обикновено не са включени абсолютно всички разходи за бизнеса и те трябва да се прибавят отгоре, за да изчислите финансовият резултат.

ДДС Ставки за България

  • Стандартната 20%
  • Намалена 9%