Проверка на ДДС номер за регистрация на фирма по ДДС

Проверка за ДДС регистрация в системата VIES на ЕС

Проверете валидността на ДДС номер, издаден от която и да е държава-членка на Европейския съюз, като изберете съответната държава-членка от падащото меню и въведете номера на регистрация (ЕИК), който да бъде валидиран. 

Anagami Счетодовно обслужване

Споделете

В ЕС фирмите и физическите лица, които участват в B2B транзакции, са задължени да проверяват ДДС номера на своите клиенти, доставчици или партньори, преди да извършат транзакция. Това е, за да се гарантира, че ДДС се плаща правилно при трансгранични транзакции в рамките на ЕС и да се предотвратят измами с ДДС. На тази страница ще намерите онлайн проверка на ДДС за европейски и британски номера. Ако не знаете ДДС номера на фирмата, проверете ДДС номера по име на фирмата.

Какво е VIES?

VIES (система за обмен на информация за ДДС) е търсачка (не база данни), собственост на Европейската комисия.

Данните се извличат от националните бази данни за ДДС, когато се направи търсене от инструмента VIES.

Резултатът от търсенето, който се показва в инструмента VIES на тази страница, може да бъде по един от двата начина; Информацията за ДДС в ЕС съществува (валидна) или не съществува (невалидна).

Валиден отговор Ако бъде получен валиден отговор, информацията за ДДС в ЕС ще бъде показана.

Невалиден отговор. Ако системата върне невалиден статус, това означава, че ДДС номерът, който се опитвате да потвърдите, не е регистриран в съответната национална база данни. Това се дължи на една от следните причини:

  • номерът по ДДС не съществува
  • номерът по ДДС не е активиран за транзакции в рамките на ЕС
  • регистрацията все още не е финализирана (някои страни от ЕС изискват отделна регистрация за транзакции в рамките на ЕС).

Тези промени не винаги се отразяват незабавно в националните бази данни и следователно във VIES. За спешни въпроси ви съветваме да се свържете с местната данъчна администрация.

VIES се предлага на 23 езика на Европейския съюз.

Какво става, ако съществуващ номер не е потвърден?

Ако вашият клиент твърди, че е регистриран по ДДС — но проверката чрез VIES не потвърждава това — той може да поиска проверка в данъчната служба в своята страна. От тях може да се изисква да направят допълнителна регистрация за трансгранични транзакции в ЕС. Тази процедура е различна в различните страни от ЕС.

Всичко за ДДС

Намери отговори на въпросите, които имаш за ДДС, лесно и бързо!

Към ДДС Портала >