Калкулатор процедура по приспадане на ДДС

Възстановяване на ДДС
Не е нужно да натискате Enter. Кликнете извън полето и сумата ще се изчисли.

Anagami Счетодовно обслужване

Споделете калкулатора

За калкулатора „ДДС процедура за приспадане“

Резултатът за данъчен период месец 1 е ДДС за възстановяване, посочен в клетка 60 на подадената за този период Справка – декларация за данък върху добавената стойност (СД за  ДДС).

Има два варианта:

1. Ако са изпълнени изискванията на чл.92 ал.3 /или ал.4/ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ посочете сумата на данъка за възстановяване в клетка 81 /или в клетка 82/ на подадената за този период СД за ДДС. Следва възстановяване 30-дневен срок от подаването на тази декларация, при условие, че не се налага извършването на ревизия. При ревизия, срокът за възстановяване е срокът за издаване на ревизионния акт.

Прилагането на чл.92 ал.3 и ал.4 е право, но не и задължение. Можете да приложите тримесечната процедура по приспадане по чл.92 ал.1 от ЗДДС.

2. Ако не е приложена процедура по чл.92 ал.3 или ал.4 от ЗДДС и при условие, че:

  • В предходния данъчен период резултатът е бил ДДС за внасяне, посочен в клетка 50 и
    внесен ефективно, посочен в клетка 71 на подадената за този период СД за ДДС
    или
  • В предходния месец има приключила процедура за възстановяване на ДДС,

то месец 1 е първи данъчен период от процедура по приспадане съгласно чл.92 ал.1 от ЗДДС.

ДДС Ставки за България

  • Стандартната 20%
  • Намалена 9%