Калкулатор за бонуси на служители (бонуси за екипи)

Anagami Счетодовно обслужване

Споделете калкулатора

За калкулатора бонуси за екипи

Този калкулатор е подходящ за изчисляване допълнителният бюджет при изплащане на бонуси на много служители (бонуси за екипи), както и за изчисляване на сумата на бонуса при определени условия – твърда сума, процент, изработка или комбинация от тях.

Видове трудово възнаграждение

  1. Основно: Това е основната заплата, вписана в трудовия договор.
  2. Брутно: Това е сумата от основната заплата и доплащането за стаж.
  3. Нетно: Това е желаната чистата сума за получаване (без аванс или други удръжки от нетната заплата).
  4. Общ разход работодател: В тази сума се включват брутното възнаграждение и осигурителните вноски за сметка на работодателя.