Калкулатор за ДДС регистрация на база оборот 12 месеца назад


Калкулатор за ДДС регистрация на база оборот 12 месеца назад
Оборот от 100 000 лв. е достигнат в месец Януари.
Оборот от 100 000 лв. е достигнат в месец Февруари.
Оборот от 100 000 лв. е достигнат в месец Март.
Оборот от 100 000 лв. е достигнат в месец Април.
Оборот от 100 000 лв. е достигнат в месец Май.
Оборот от 100 000 лв. е достигнат в месец Юни.
Оборот от 100 000 лв. е достигнат в месец Юли.
Оборот от 100 000 лв. е достигнат в месец Август.
Оборот от 100 000 лв. е достигнат в месец Септември.
Оборот от 100 000 лв. е достигнат в месец Октомври.
Оборот от 100 000 лв. е достигнат в месец Ноември.
Оборот от 100 000 лв. е достигнат в месец Декември.

Anagami Счетодовно обслужване

Споделете калкулатора

За ДДС калкулатора

Калкулаторът изчислява в кой месец се е натрупал оборот от 100 000 лв. и възниква задължение за регистрация по ДДС.

Кога се налага регистрация по ДДС

Регистрацията е на основание от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) като задължителна или доброволна.

Във всички случаи, за които е определена като задължителна, е необходимо да се пристъпи към извършване на процедурата в определения за това срок, съответно в 7-дневен срок от края на месеца, през който е достигнат оборота или в 7-дневен срок от датата на достигане на оборота, ако е достигнат за до 2 месеца.

За 2023г. прагът за регистрация от продажби в България е 100 000 лв. за 12 последователни месеца.

В какъв срок от достигане на 100 000 лв. оборот фирмата трябва да се регистрира по ЗДДС

Срокът на регистрацията е 14 календарни дни от датата на подаване на документите.

Възможно е в някои случаи да бъде финализирана и по-бързо.

Няма държавна такса.

След успешно завършване на регистрацията, компаниите имат задължение да подават месечна ДДС декларация, в която декларират дейността за съответния месец по ред, описан в Закона за ДДС.

ДДС Ставки за България

  • Стандартната 20%
  • Намалена 9%
  • Нулева 0%